SERVIS OPRAVY ÚPRAVY

KOMPLETNÍ SLUŽBY U VÁS DOMA

Víte jaký je rozdíl mezi autem a ruční zbraní? Jeden až dvě tuny.

PROČ SVĚŘIT ZBRAŇ PUŠKAŘI

Proč je normální dát auto do servisu a zbraň se mnoho lidí pokouší opravit, nebo upravit sám.

Bez nástrojů a měřidel, které najdete pouze u puškaře, není možné udělat opravu zbraně správně.

Zbraň je velmi přesný strojní výrobek. Funkce jednotlivých součástek spolu souvisí. Úpravou jedné změníte funkčnost několika dalších.

Zkuste odpovědět na několik otázek:

Je auto složitý strojní výrobek?
Nevadí vám, když za jízdy upadne kolo?
Chcete aby vaše auto bylo spolehlivé?
Kdy jste naposledy seřizovali ventily?

Otázek si můžete položit nekonečné množství: jak často auto myjete, vyměníte rozvody dříve než prasknou, jezdíte na prázdných pneumatikách.

Srovnání auta a zbraně po technické stránce je tedy zcela na místě.

Věnujte své zbrani stejnou péči, jakou by jste věnovali svému autu.

Jsme držiteli zbrojní licence skupin A, B, C, D, E. která nás opravňuje k:

Výrobě a vývoji zbraní.
Ničení a znehodnocování zbraní.
Půjčování a úschově zbraní a střeliva.
Opravám, úpravám a znehodnocováním zbraní.
Nákupu, prodeje a přepravy zbraní a střeliva včetně kategorie A.

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Služby jsou rozděleny do kategorií, aby bylo možné přesněji popsat jednotlivé práce.

Opravy

Výměna a výroba poškozených částí.

Když se zbraň, nebo příslušenství rozbije, tak není funkční. Zbývají dvě možnosti. Buď věc vyhodit, nebo opravit.

Zajišťujeme opravu krátkých i dlouhých zbraní. Nejčastějšími závadami jsou ucpané a poškozené hlavně, poškozené ústí hlavně, prasklé pružiny a zasekávání.

Úpravy

Změna funkčnosti a vylepšení.

Výměny a seřízení mířidel, montáže optických zařízení, úpravy spoušťových mechanismů a pažby.

To je jen krátký výčet prací prováděných v rámci této služby. Vždy jde o změnu funkčnosti a vylepšení, nebo montáž příslušenství zbraně.

Servis

Preventivní výměna součástek.

Zachovat spolehlivost zbraně vyžaduje preventivní výměnu některých pružin a silně namáhaných součástek.

Servis je popsán v servisních plánech výrobců zbraní, jako u aut. Výrobce zná konstrukci a použité materiály. To určuje jejich životnost tak, aby byly bezpečné.

Údržba

Čistit a mazat, to je základ.

Bez pravidelné údržby je zbraň nespolehlivá a časem dojde k jejímu nenávratnému poškození.

Máme malou a velkou údržbu. Malou provádíme po každé střelbě, velkou po delší době. Údržbu je nutné provádět, i když zbraň nepoužíváme.

CENÍK

Ceník obsahuje krátký výčet prováděných prací a je zde uveden, protože sem prostě patří.

Ceny jsou až na výjimky orientační a jsou jen pro vaši představu. Popsat všechny varianty je jako popsat všechny barvy duhy.

Cenu určíme po prohlídce zbraně a stanovení jednotlivých prací.

U nás je konečná cena vždy pevná, zahrnuje všechny náklady na dohodnutou práci. Žádná překvapení.

Opravy

 • Výměna hlavně kulovnice 2500 Kč

  Opakovací dlouhá zbraň, nekolíčkovaná hlaveň, formátovaný polotovar. Cena obsahuje finální obrobení tvaru hlavně, usazení do pouzdra závěru, výrobu nábojové komory, seřízení, zkrácení na požadovanou délku a úpravu ústí hlavně. Cena neobsahuje hlaveň, povrchovou úpravu, instalaci mířidel, zničení původní hlavně a tormentaci.

 • Výměna hlavně Colt 1911 900 Kč

  Model Government, dva uzamykací ozuby. Cena obsahuje vymezení vůlí nábojové komory oproti čelu závěru, úpravu kulisy na daný závěr, seřízení dorazů otevřeného závěru a úpravu bushingu. Cena neobsahuje hlaveň, povrchovou úpravu, zničení původní hlavně a tormentaci. S výměnou hlavně pravděpodobně bude zapotřebí nový bushing a řetízek.

 • Výměna bicí pružiny Ruger Vaquero 350 Kč

  Oba modely Vaquero a New Vaquero. Cena obsahuje kompletní rozborku zbraně, vyčištění vnitřního mechanismu, výměnu pružiny, promazání zbraně, její kompletaci a ověření funkčnosti. Cena neobsahuje pružinu.

 • Oprava poškozeného ústí hlavně 750 Kč

  Libovolná kulovnice, brokovnice s pevným zahrdlením. Cena obsahuje zkrácení hlavně, zarovnání, frézování a lapování výstupního kužele, úpravu vnějšího čela a opravu brynýru.

 • Vyrovnání promáčknuté hlavně brokovnice 1300 Kč

  Libovolná brokovnice. Cena obsahuje srovnání stěny hlavně do původního tvaru. Opravit lze pouze malé promáčkliny. Velké lze provést bez záruky - hlaveň může prasknout. Možnost opravy je možno až po posouzení stavu zbraně.

Úpravy

 • Montáž puškohledu 600 Kč

  Dlouhá kulová zbraň s rybinou. Cena obsahuje usazení montáže na zbraň, lapování montáže, usazení puškohledu, seřízení ohniskové vzdálenosti a nastřelení zbraně optickým zařízením. Garantujeme přesnost nástřelu ± 15 cm na 100m. Šrouby utahujeme na moment předepsaný výrobcem.

 • Výměna spušťového mechanismu 300 Kč

  Libovolný model pistole s kontejnerovým uspořádáním, např. S&W Shield, Walther, Glock, Sig Sauer. Cena obsahuje kompletní rozebrání a vyčištění zbraně, vložení nového spoušťového mechanismu, mazání, kontrola funkčnosti a bezpečnosti. Cena neobsahuje vlastní spoušťový mechanismus. Výměna se obvykle provádí z důvodu výměny tovární spouště za jinou s chodem dle požadavku zákazníka.

 • Výměna mířidel pistole 250 Kč

  Libovolný model Glock. Cena obsahuje demontáž původních mířidel, očištění rybin, montáž nových mířidel a základní seřízení. Mířidla montujeme za pomoci speciálního lisu, Tedy nemůže dojít k poškození ani komplikovaných mířidel, např. Ghost Ring.

 • Výměna letované mušky 450 Kč

  Brokovnice letovaná muška. Sejmutí původní mušky, přípravu povrchu na novou mušku, její letování a opravu povrchové úpravy.

 • Výroba závitu pro kompenzátor 950 Kč

  Libovolná puška AR s demontovatelnou hlavní. Závit je vyroben na soustruhu se zaručenou soustředností s osou vývrtu. Cena obsahuje demontáž hlavně, výrobu závitu, povrchovou úpravu a montáž hlavně.

Servis

 • Obnovení napětí vytahovače 200 Kč

  Colt 1911 A1. Cena obsahuje vyjmutí vytahovače, vyčištění otvoru, nastavení nového předpětí vytahovače, mazání a zpětnou montáž.Servis doporučujeme každých 1 tis. ran, společně s kompletní údržbou zbraně.

 • Měření vratné pružiny 300 Kč

  Měření vratné pružiny ověřuje její správnou funkčnost, aby nedošlo k poškození zbraně nadměrnými rázy, Pokud se nejedná o OEM pružinu, nebo výrobce nepředepisuje parametry pružiny, je nutné mít referenční pružinu. V ceně je demontáž zbraně, měření pružiny a opětovné sestavení zbraně.

 • Určení stavu zbraně 500 Kč

  Prohlédneme vaši zbraň, popíšeme její stav a doporučíme opravy. Služba je vhodná při prodeji, nebo koupi zbraně. Výstupem je zápis o provedené kontrole.

Údržba

 • Dlouhá Komplet 900 Kč

  Puška opakovací, jednoduché samonabíjecí, např SA 58, Služba obsahuje kompletní rozebrání zbraně, vyčištění a odmašťení všech součástek, jejich opětovné namazání a sestavení zbraně.

 • Krátká Standart 400 Kč

  Vyčištění pistole a revolveru. Jedná se o standardní čištění a namazání zbraně, předepsané výrobcem po každé střelbě.

 • Krátká Komplet 900 Kč

  Kompletní vyčištění pistole, nebo revolveru. Služba obsahuje kompletní rozebrání zbraně, vyčištění a odmašťení všech součástek, jejich opětovné namazání a sestavení zbraně.

V případě  silného znečištění zbraně, nebo hlavně se cena zvyšuje o 200 Kč.

U služby Komplet, čištění probíhá v ultrazvukové pračce. Díly, které nelze čistit ultrazvukem, jsou čištěny ručně.

Ostatní služby

 • Tormentace zbraně 1500 Kč

  Zprostředkování tormentace zbraně (zkušebna). Cena obsahuje dopravu zbraně na zkušebnu a zpět, náboje pro provedení zkoušky a správní poplatky zkušebně.

 • Zničení zbraně (existující povolení) 500 Kč

  Cena obsahuje zničení zbraně, nebo její části, na kterou je vydáno povolení k jejímu zničení. O zničení zbraně obdržíte protokol, pro doložení Policii ČR.

 • Zničení zbraně "Bez starostí" 1200 Kč

  Služba obsahuje nejen samotné zničení zbraně, ale i vyřízení povolení k jejímu zničení a následnou agendu, včetně všech poplatků.

 • Nastřelení zbraně 350 Kč

  Zbraň nastřelíme náboji, které používáte, na vzdálenost kterou určíte, max 300 m. Při nástřelu je zbraň upevněna v nastřelovací stolici.

 • Služba U VÁS DOMA individuální

  Vaši zbraň vyzvedneme a opět vám ji předáme na dohodnutém místě a ve stanovený čas. Cena se stanovuje individuálně dle vzdálenosti a služeb poskytnutých na místě.

VÝHODY

Vždy, než vám vrátíme zbraň, ověříme její funkčnost a bezpečnost.

Pokud při zjistíme závadu, na jejíž opravě jsme se nedohodli, dáme vám zprávu.

Při práci používáme lisy a momentové klíče. Žádné mlácení kladivem a utahování stylem, to je tak akorát.

Puškohled montujeme pouze na lapované montáže. To vám umožní sejmout puškohled se zachováním nástřelu zbraně.

Naší zásadou je čistá práce, každou vyjmutou součást, před vrácením očistíme a správně namažeme.

Šrouby, které mají být zajištěny proti povolení, jsou zajištěny tekutými přípravky.