CENÍK SLUŽEB

Tento ceník je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího, podnikající fyzické osoby Jaroslav Boháč, IČ 07982348, se sídlem Obvodová 733/1, 400 07 Ústí nad Labem.

Ceny uvedené v tomto ceníku služeb jsou pevné, pokud není uvedeno jinak, připouští se i varianty cen v závislosti na dalších podmínkách, které jsou zde uvedeny.

Úpravy

 • Montáž puškohledu 600 Kč

  Dlouhá, nebo krátká kulová zbraň s rybinou. Cena obsahuje usazení montáže na zbraň, lapování montáže, usazení puškohledu, seřízení ohniskové vzdálenosti a nastřelení zbraně optickým zařízením. Garantujeme přesnost nástřelu ± 15 cm na 100m. Šrouby utahujeme na moment předepsaný výrobcem.
  Při koupi zbraně, puškohledu a montáže u nás, služba montáž puškohledu zdarma.

 • Výměna spušťového mechanismu 300 Kč

  Libovolný model pistole s kontejnerovým uspořádáním, např. S&W Shield, Walther, Glock, Sig Sauer. Cena obsahuje kompletní rozebrání a vyčištění zbraně, vložení nového spoušťového mechanismu, mazání, kontrola funkčnosti a bezpečnosti. Cena neobsahuje vlastní spoušťový mechanismus. Výměna se obvykle provádí z důvodu výměny tovární spouště za jinou s chodem dle požadavku zákazníka.
  Při koupi spoušťového mechanismu u nás, služba zdarma.

 • Výměna mířidel pistole 250 Kč

  Libovolný model Glock, nebo zbraň s obdobným systémem montáže. Cena obsahuje demontáž původních mířidel, očištění rybin, montáž nových mířidel a základní seřízení. Mířidla montujeme za pomoci speciálního lisu, Tedy nemůže dojít k poškození ani komplikovaných mířidel, např. Ghost Ring.

 • Výměna letované mušky 450 Kč

  Brokovnice letovaná muška. Sejmutí původní mušky, přípravu povrchu na novou mušku, její letování a opravu povrchové úpravy.

 • Výroba závitu pro kompenzátor 950 Kč

  Libovolná zbraň s demontovatelnou hlavní. Závit je vyroben na soustruhu se zaručenou soustředností s osou vývrtu. Cena obsahuje demontáž hlavně, výrobu závitu, povrchovou úpravu a montáž hlavně.

 • Frézování drážky pro mířidla 350 Kč

  Libovolná kulová hlaveň. Cena za jednu rybinu.
  Při výměně hlavně cena 100 Kč.

Opravy

 • Výměna hlavně kulovnice 2500 Kč

  Opakovací dlouhá zbraň, nekolíčkovaná hlaveň, formátovaný polotovar. Cena obsahuje finální obrobení tvaru hlavně, usazení do pouzdra závěru, výrobu nábojové komory, seřízení, zkrácení na požadovanou délku a úpravu ústí hlavně. Cena neobsahuje hlaveň, povrchovou úpravu, instalaci mířidel, zničení původní hlavně a tormentaci.

 • Výměna hlavně kulovnice UP 3800 Kč

  Opakovací dlouhá zbraň, nekolíčkovaná hlaveň, neformátovaný polotovar. Cena obsahuje finální obrobení tvaru hlavně, usazení do pouzdra závěru, výrobu nábojové komory, seřízení, zkrácení na požadovanou délku a úpravu ústí hlavně. Cena neobsahuje hlaveň, povrchovou úpravu, instalaci mířidel, zničení původní hlavně a tormentaci.

 • Výměna hlavně Colt 1911 900 Kč

  Model Government, dva uzamykací ozuby. Cena obsahuje vymezení vůlí nábojové komory oproti čelu závěru, úpravu kulisy na daný závěr, seřízení dorazů otevřeného závěru a úpravu bushingu. Cena neobsahuje hlaveň, povrchovou úpravu, zničení původní hlavně a tormentaci. S výměnou hlavně pravděpodobně bude zapotřebí nový bushing a řetízek.

 • Výměna bicí pružiny 350 Kč

  Dlouhá opakovací zbraň s válcovým závěrem, libovolný revolver nebo pistole.Cena obsahuje kompletní rozborku potřebných dílů zbraně, vyčištění vnitřního mechanismu, výměnu pružiny, promazání zbraně, její kompletaci a ověření funkčnosti. Cena neobsahuje pružinu.

 • Oprava poškozeného ústí hlavně 750 Kč

  Libovolná kulovnice, brokovnice s pevným zahrdlením. Cena obsahuje zkrácení hlavně, zarovnání, frézování a lapování výstupního kužele, úpravu vnějšího čela a opravu brynýru.

 • Vyrovnání promáčknuté hlavně brokovnice 1300 Kč

  Libovolná brokovnice. Cena obsahuje srovnání stěny hlavně do původního tvaru. Opravit lze pouze malé promáčkliny. Velké lze provést bez záruky - hlaveň může prasknout. Možnost opravy je možno až po posouzení stavu zbraně.

Údržba

 • Krátká Standart 400 Kč

  Vyčištění pistole a revolveru. Jedná se o standardní čištění a namazání zbraně, předepsané výrobcem po každé střelbě.

 • Krátká Komplet 900 Kč

  Kompletní vyčištění pistole, nebo revolveru. Služba obsahuje kompletní rozebrání zbraně, vyčištění a odmašťení všech součástek, jejich opětovné namazání a sestavení zbraně.

 • Dlouhá Komplet 900 Kč

  Puška opakovací, jednoduché samonabíjecí, např SA 58, Služba obsahuje kompletní rozebrání zbraně, vyčištění a odmašťení všech součástek, jejich opětovné namazání a sestavení zbraně.

V případě  silného znečištění zbraně, nebo hlavně se cena zvyšuje o 200 Kč.

U služby Komplet, čištění probíhá v ultrazvukové pračce. Díly, které nelze čistit ultrazvukem, jsou čištěny ručně.

Servis

 • Obnovení napětí vytahovače 200 Kč

  Colt 1911 A1. Cena obsahuje vyjmutí vytahovače, vyčištění otvoru, nastavení nového předpětí vytahovače, mazání a zpětnou montáž.Servis doporučujeme každých 1 tis. ran, společně s kompletní údržbou zbraně.

 • Zajištění válce revolveru 300 Kč

  Uvolnění zaseknutých částí uzamykacích dílů válce revolveru. Cena obsahuje rozebrání válce revolveru, vyčištění vnitřních pohyblivých částí, promazání, opětovné sestavení a montáž na zbraň.

 • Měření vratné pružiny 300 Kč

  Měření vratné pružiny ověřuje její správnou funkčnost, aby nedošlo k poškození zbraně nadměrnými rázy, Pokud se nejedná o OEM pružinu, nebo výrobce nepředepisuje parametry pružiny, je nutné mít referenční pružinu. V ceně je demontáž zbraně, měření pružiny a opětovné sestavení zbraně.

 • Určení stavu zbraně 500 Kč

  Prohlédneme vaši zbraň, popíšeme její stav a doporučíme opravy. Služba je vhodná při prodeji, nebo koupi zbraně. Výstupem je zápis o provedené kontrole.

Úschova

 • Základní SHORT 199 Kč/měs.

  Cena obsahuje uskladnění jednoho kusu zbraně po dobu maximálně jednoho měsíce a celkovém počtu do 5 ks zbraní. V ceně je pojištění zbraně, uskladnění v zabezpečeném skladu a evidence v centrálním registru.
  Sleva 50% při využití služby údržba komplet a sleva 25% při využití služby údržba standard.

 • Rozšířený SHORT+ 149 Kč/měs.

  Cena obsahuje uskladnění jednoho kusu zbraně po dobu maximálně jednoho měsíce a celkovém počtu nad 5 ks zbraní. V ceně je pojištění zbraně, uskladnění v zabezpečeném skladu a evidence v centrálním registru.
  Sleva 50% při využití služby údržba komplet a sleva 25% při využit služby údržba standard.

 • Neomezený LONG 99 Kč/měs.

  Cena obsahuje uskladnění jednoho kusu zbraně po dobu dva a více měsíců. Celkový počet zbraní není omezen. a celkovém počtu nad 5 ks zbraní. V ceně je pojištění zbraně, uskladnění v zabezpečeném skladu a evidence v centrálním registru.
  Nad rámec programů SHORT a SHORT+ získáte konzervaci zbraně při uložení a každé 3 měsíce její pravidelnou kontrolu a přípanou opětovnou konzervaci.

Všechny uschované zbraně jsou uloženy v zabezpečeném skladu s řízenou teplotou a vlhkostí.

Dovoz

 • Spolková republika Německo 4000,- Kč

  Sleva 500,- Kč na každou další zbraň při dovozu více kusů stejného typu.

Služba U VÁS DOMA

Služba U VÁS DOMA,  je individuální hrazená služba, jejíž cena se skládá z nákladů na dopravu a ceny služeb realizovaných u kupujícího.

Cena dopravy je uvedena v ceníku Doprava a ceny.

Cena služby realizované u kupujícího se stanovuje, buď dle tohoto ceníku, individuálně po dohodě s kupujícím, nebo může být v uvedených případech zdarma.

V rámci služby U VÁS DOMA, mohou být i provedeny jednoduché opravy a servisní úkony.

Ostatní služby

 • Tormentace zbraně 1500 Kč

  Zprostředkování tormentace zbraně (zkušebna). Cena obsahuje dopravu zbraně na zkušebnu a zpět, náboje pro provedení zkoušky a správní poplatky zkušebně.

 • Zničení zbraně (existující povolení) 500 Kč

  Cena obsahuje zničení zbraně, nebo její části, na kterou je vydáno povolení k jejímu zničení. O zničení zbraně obdržíte protokol, pro doložení Policii ČR.

 • Zničení zbraně "Bez starostí" 1200 Kč

  Služba obsahuje nejen samotné zničení zbraně, ale i vyřízení povolení k jejímu zničení a následnou agendu, včetně všech poplatků.

 • Nastřelení zbraně 350 Kč

  Zbraň nastřelíme náboji, které používáte, na vzdálenost kterou určíte, max 300 m. Při nástřelu je zbraň upevněna v nastřelovací stolici.

 • Ukázka práce s přebíjecím lisem 1000 Kč

  Cena obsahuje ukázku práce s přebíjecím lisem. Jedná se konzultaci v délce jedné hodiny, kde s vámi projdeme správné nastavení lisu, předvedení jednotlivých úkonů, odstraňování závad, údržbu a doporučení pro bezproblémovou výrobu nábojů, jako typ nábojnic, úpravy lisu pro bezvadnou funkčnost, příslušenství pro zvýšení výkonu a další.
  Při koupi přebíjecího lisu u nás, 50% sleva na službu.

 • Pomoc při výběru zbraně 500 Kč

  Cena obsahuje pomoc při výběru zbraně. Jedná se konzultaci v délce jedné hodiny, kde s vámi projdeme vaše potřeby, výhody a nevýhody jednotlivých řešení s ohledem na účel, typ, velikost, konstrukci a ráži zbraně. Na vyžádání je i ukázka jednotlivých typů. Tato služba nejde poskytnou ad-hoc, potřebujeme se na připravit.
  Při koupi zbraně u nás, služba zdarma. V případě že služba byla již zaplacena, bude cena odečtena formou slevy z kupní ceny zbraně.

Ceny za služby zde neuvedené se stanovují individuálně, po dohodě s kupujícím. Před účtováním individuální ceny je nutná dohoda obou stran.

Prodávající nemůže účtovat ceny, které si s kupujícím předem nedohodl. 

Prodávající může odmítnout poskytnout službu, pokud na ní závisí jiné služby, nebo koupě zboží, které zákazník odmítl. V tomto případě si prodávající naúčtuje pouze poměrnou část služeb, které musel provést.

Ceník služeb je platný od 1.4.2019